Nr karty: 1/2011
Drukuj Data publikacji : 2011-02-11 09:00:38
Data modyfikacji : 2011-02-11 09:00:38
Zmodyfikowane przez : Andrzej Olszak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Test
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Test
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
głogowski
7.
Gmina
Głogów
Sprawa
8.
Znak sprawy
Nie dotyczy
9.
Dokument wytworzył
Test
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
2011-02-17
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Test
15.
Siedziba
Test
16.
Telefon
Test
17.
Email
Test
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2011-02-11
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!